NOUTĂȚI

The Grand Heritage - Primii 100 de ani - expoziție aniversară dedicată artei și a tradițiilor populare

Salutări din Uranus! - prima expoziție interactivă de fotografie și pictură, dedicată binecunoscutului cartier din centrul Bucureștiului

The Grand Heritage - primul eveniment din România care poziționează arta tradițională românească pe cea mai înaltă treaptă a artizanatului

Deschiderea oficiala a monobrandurilor Philipp Plein si Billionaire din Bucuresti

CONCORDIA a organizat cea de-a treia ediție a Concertului Caritabil
VEZI TOATE ȘTIRILE

Reguli de Parcare

1. Prezentul regulament stabileste condiţiile în care Clientul îşi poate parca autovehiculul în perimetrul Parcării în cazul unui Contract de Parcare sau în cazul Parcării pe termen scurt.
 
Nu se recunoaşte dreptul de a parca autovehiculul intr-un anumit loc de parcare.
 
Clientul este obligat ca la parcarea autovehiculului să urmărească strict marcajele. Dacă un Client îşi parchează autovehiculul astfel încît locurile de parcare alăturate nu pot fi valorificate, acesta va plăti o despăgubire egală cu valoarea acestora. Totodată GRAND îşi rezervă dreptul de a remorca Vehiculul pe cheltuiala Clientului astfel încît acesta să ocupe în orice moment numai un singur loc de parcare.
 
2. Parcarea GRAND este proprietate privată:
 
2.1 Accesul in Parcarea Grand este permis numai în baza tichetului de Parcare.
2.2  Intrarea in Parcare se face prin ridicarea automată a barierei odată cu emiterea tichetului de coloana poziţionată înaintea barierei. Încercarea de intrare în Parcare fără tichet reprezinta o încălcare a proprietăţii private şi se sancţionează cu perceperea unei taxe egale cu taxa de tichet pierdut.
  1.  Pierderea permisului de Parcare se sancţionează cu perceperea unei taxe afisate la intrare in parcare .
 

REGULI DE PARCARE

3. In interiorul Parcării se vor aplica Regulile de Parcare în vigoare şi regulile de circulaţie. Clientul va respecta toate semnele de circulaţie, semnalele luminoase, plăcuţele informative, marcajele de pe carosabil,  situate în Parcare, ca de altfel orice reglementari in vigoare. În Parcare se va respecta semnul de viteza redusă.
 
    În perimetrul Parcării este interzisă:

-  părăsirea şi depozitarea bunurilor de orice fel, în special a articolelor realizate din materiale inflamabile.   -   lăsarea motorului pornit pentru un timp mai îndelungat, testarea acestuia şi folosirea  claxonului.
-  parcarea autovehiculelor care prezintă scurgeri din rezervor , carburator  sau orice probleme ce periclitează spaţiul parcării.
-  parcarea autovehiculelor pe carosabil, în faţa ieşirilor în caz de urgenţă, pe trecerile de pietoni şi in faţa ieşirilor determinînd posibile perturbări ale traficului.(In acest caz autoturismul va fi blocat de catre angajatii Grand iar posesorul va fi sanctionat cu o taxa egala cu taxa unei zile de parcare.)
Autovehiculele aflate în Parcare trebuie să  îndeplinească condiţii tehnice corespunzătoare şi să prezinte plăcuţe de înmatriculare. Orice demontare a plăcuţei de înmatriculare, spre exemplu în vederea unei noi înmatriculari a autovehiculului, va fi notificată conducerii GRAND.
 
4.  Intrarea şi ieşirea autovehiculului este posibilă doar în perioada de timp în care Parcarea este deschisă.
 
5. Tarifele pentru Parcare sunt afişate pe un panou special amenajat la intrarea în Parcare..
 
6. Clientul va plăti tariful de parcare pentru parcarea pe timp scurt înainte de manevrarea autovehiculului la unul din punctele destinate acestui scop, respectiv la casele automate de plata situate in sectiunea 1 si sectiunea 4 a cladirii. Pozitiile acestora sunt marcate pe schita cladirii.Clientul este rugat să ia în  considerare faptul că  după  efectuarea plăţii la unul din punctele menţionate mai sus, perioada de timp în care acesta poate să părăsească Parcarea este limitat la 15 minute.
În cazul în care Clientul depaşeşte timpul acordat pentru părăsirea Parcării, acesta se va prezenta din nou la casierie pentru plata timpului suplimentar rămas.
 
7. Dacă un Client utilizează un permis de parcare neautorizat sau dacă un Client incearcă să îl folosească necorespunzător, GRAND îşi va rezerva dreptul să reţină acest permis sau să îl suspende.
 
8. Clientul va asigura şi încuia autovehiculul în mod corespunzător.
 
9. Clientul va folosi locul de parcare cu atenţie şi se va conforma regulilor de parcare existente. Posibilele pagube cauzate de către Client vor fi suportate de către acesta.
 
10 Este în interesul fiecărui Client să respecte instrucţiunile personalului din Parcare.
 
11. În cazul prejudicierii autovehiculului Clientului în perimetrul Parcării, Clientul poate pretinde despăgubiri societăţii GRAND doar dacă prejudiciul este consecinţa directă a acţiunii sau omisiunii unui salariat, reprezentant sau împuternicit al GRAND şi numai cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
 
-  Clientul va proba că autovehiculul a fost avariat în perimetrul Parcării;
- Clientul va informa secţia de poliţie competentă despre producerea avariei, iar copia procesului verbal de constatare redactat va fi prezentat societăţii GRAND;
-  La cererea GRAND, Clientul va prezenta  raportul de evaluare întocmit de un expert atestat care să evidenţieze costul daunelor provocate auovehiculului in perimetrul Parcării .
GRAND va depune toate eforturile pentru asigurarea securităţii autovehiculului Clientului aflat in perimetrul parcării fără a-şi asuma obligaţia de a fi responsabil pentru eventualele prejudicii produse de terţe persoane, datorate unui caz de forţă majoră sau fortuit.
În cazul în care  autovehiculul Clientului este avariat în perimetrul Parcării de către un alt Client, GRAND va depune toate eforturile în a identifica persoana respectivă şi  a asista Clientul prejudiciat în încheierea formalităţilor legale necesare reparaţiei autovehicului.
În aceste împrejurări recomandăm tuturor clienţilor să evite lăsarea la vedere în autovehiculele parcate a  bunurilor sau obiectelor de valoare.
 
12.  In situaţia în care se incalcă reglementarile oficiale, Regulile de Parcare sau instrucţiunile personalului din Parcare, GRAND va avea dreptul să înceteze Contractul, cu efecte imediate, în ceea ce priveste Contractele pe termen lung, si să excludă folosirea pe mai departe a spaţiului Parcării, in ceea ce priveşte parcarea pe termen scurt.
 
Societatea Companiilor Hoteliere GRAND
 

facebook twitter pinterest instagram

NOUTĂȚI

The Grand Heritage - Primii 100 de ani - expoziție aniversară dedicată artei și a tradițiilor populare

Salutări din Uranus! - prima expoziție interactivă de fotografie și pictură, dedicată binecunoscutului cartier din centrul Bucureștiului

The Grand Heritage - primul eveniment din România care poziționează arta tradițională românească pe cea mai înaltă treaptă a artizanatului

Deschiderea oficiala a monobrandurilor Philipp Plein si Billionaire din Bucuresti

CONCORDIA a organizat cea de-a treia ediție a Concertului Caritabil
VEZI TOATE ȘTIRILE

facebook twitter pinterest instagram